Logo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

1. Zasiłek rodzinny:

• na dziecko do ukończenia 5 roku życia- 68,00 złotych

• na dziecko, które ukończyło 5 lat, lecz nie ukończyło 18 lat – 91,00 złotych

• na dziecko, które ukończyło 18 lat, lecz nie ukończyło 24 lat – 98,00 złotych

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego, przy przyjęciu, iż dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 504 zł lub 583 zł (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

• z tytułu urodzenia dziecka – 1000 złotych

• z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 400 złotych miesięcznie

• z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 170 złotych ( lub 250 złotych w przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniem niepełnosprawności)

• z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej- 80,00 złotych ( na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego)

• z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 60 złotych na każde dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia  oraz 80 złotych na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 24 roku życia

• z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 złotych

• z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 50 złotych, gdy dziecko zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się szkoła, 90 złotych, gdy dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się szkoła

• zasiłek pielęgnacyjny- 153,00 złotych miesięcznie

• świadczenie pielęgnacyjne- 520 złotych miesięcznie